december 2, 2021

De betekenis van WIBON wetgeving uitgelegd

Door admin

De wetgeving over WION ging in 2008 van kracht. Deze afkorting staat voor Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). De wet is in 2018 vervangen door een vergelijkbare WIBON wetgeving. WIBON staat voor Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken (WIBON). Deze wetten zijn in plek gezet om gevaren rondom economische schade door grondroering te verminderen. Dit gaat samen gepaard met de CROW 500 publicatie genaamd ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’. Dit dient als een soort stappenplan hoe je te werk gaat al rekening houdend met de WIBON wetgeving. Hierin staan onder andere de taakverdeling en verantwoordelijkheden om mogelijke graafschade te voorkomen. In dit artikel gaan we iets meer vertellen over de implicaties van deze WIBON wetgeving.

Van wie zijn de kabels en leidingen

Met een uitvoerig onderzoek door een onafhankelijke partij worden schade kwesties op de beste manier opgelost. Bij het graven krijg je vaak te maken met vingertjes wijzen omdat het een complexe omgeving is. Onder de grond kan niemand altijd zicht hebben op wat van wie is. Liggingsgegevens kunnen opeens anders zijn door bijvoorbeeld bodemdaling. De verschillende aansprakelijkheden variëren van aannemer tot gemeente. Zo is een aannemer verantwoordelijk om afwijkende leidingen verder dan 1 meter aan te geven bij de kabeleigenaar, welke op dat moment de verantwoordelijkheid verder draagt voor het aanpassen van de gegevens. Regionale netbeheerders zijn ook belangrijke partners in deze onderhandelingen. Bouwwerken moeten worden gestald zodra hun gegevens onvolledig zijn over waar welke leidingen lopen.

De kern van het WIBON verhaal

De WIBON vertelt ons dat de volgende dingen gelden als het komt tot graven. Allereerst is het wettelijk verplicht om een KLIC-melding bij het Kadaster te doen. Het KLIC staat voor het Kabels en Leidingen Informatie Centrum. Dit is een organisme die landelijk toezicht houdt op de kabel- en leidingroutes. Bij een KLIC melding houd je deze overkoepelende autoriteit op de hoogte dat je van plan bent te gaan graven en dat je graag weten wil wat er al in de bodem zit qua kabels en leidingen. Verder vertelt de WIBON wetgeving ons dat degene die de eigenaar is van zijn kabels en leidingen op één meter nauwkeurig verantwoordelijk is. Daarnaast is het wettelijk verplicht dat de netbeheerder afwijkende meldingen in het Kadaster gelijk corrigeert, direct als de opdrachtgevers afwijkingen melden bij de netbeheerder. De algemene werkzaamheden vallen op de opdrachtgever om het graven vlekkeloos te laten verlopen en onbekende leidingen, ook wel weesleidingen genoemd, worden geregistreerd door bij gemeente die vervolgens het neerlegt bij de juiste netbeheerder.